Nhập từ khóa để tìm kiếm, ví dụ : khảo sát hàm số, đề thi đại học, ...
 

Góc suy ngẫm - Câu chuyện Toán học - Tạp chí Toán
Đất học Xứ Thanh

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2013

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

XEM CHI TIẾT CÁC DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ TẠI BÀI VIẾT SAU

1. Tìm tập xác định (TXĐ) của hàm số
2. Xét sự biến thiên của hàm số
a) Tìm giới hạn tại vô cực và giới hạn vô cực ( nếu có ) của hàm số
    Tìm các đường tiệm cận của đồ thị ( nếu có )
b) Lập bảng biến thiên của hàm số, bao gồm :
Tìm đạo hàm của hàm số, xét dấu đạo hàm, xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số ( nếu có ), điền các kết quả vào bảng

3. Vẽ đồ thị của hàm số
  • Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị ( nếu có )
  • Xác định một số điểm đặc biệt của đồ thị, chẳng hạn giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ ( bỏ qua nếu việc tìm giao điểm phức tạp )
  • Nhận xét đồ thị : chỉ ra trục đối xứng, tâm đối xứng của đồ thị ( nếu có, không yêu cầu chứng minh )

Các dạng hàm số trong đề thi 
Dạng 1 Hàm số bậc 3
$$
y = ax^{3} + bx^{2} + cx + d ( a \neq 0 )
$$
Dạng 2 Hàm số trùng phương
$$
y = ax^{4} + bx^{2} + c ( a \neq 0 )
$$
Dạng 3  Hàm số phân thức bậc nhất chia bậc nhất
$$
y = \frac{ax+b}{cx+d} ( c \neq 0 \; ad - bc \neq 0 )
$$

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm theo chủ đề

Bài tập Toán (111) Hình không gian (17) Đề thi đại học (14) Phương pháp tọa độ (13) Kinh nghiệm kỹ năng (9) Câu chuyện toán học (8) Khảo sát hàm số (8) Đề thi tốt nghiệp (8) Bất đẳng thức (7) Những bài toán hay (7) Phần mềm (7) Suy ngẫm (7) hệ phương trình (7) Thầy Phan Huy Khải (6) Phương trình (5) Đề thi 2013 (5) Đề thi 2014 (4) Công thức Toán (3) Logarit (3) Lũy thừa (3) Phép biến hình (3) Tích phân (3) Bất phương trình (2) Công thức thể tích (2) Hệ thức lượng (2) Nhị thức Newton (2) Phương trình LG (2) Tổ hợp (2) Cabri 3D (1) Cabri II (1) Công thức LG (1) Cấp số cộng (1) Cấp số nhân (1) Cấu trúc đề thi ĐH (1) Cực trị (1) Giao điểm (1) Giá trị lớn nhất (1) Giá trị nhỏ nhất (1) Giới hạn (1) Graph 4.3 Portable (1) Góc trong không gian (1) Hình cầu (1) Hình nón (1) Hình trụ (1) Hướng nghiệp (1) Khoảng cách trong không gian (1) Khối đa diện (1) LATEX (1) Logic (1) Magic moving image (1) Mặt cầu (1) Mặt nón (1) Mặt trụ (1) Mệnh Đề (1) Những điều cần biết (1) Phép quay (1) Phần mềm GeoGebra (1) Sketchpad (1) Sơ đồ tư duy (1) Số phức (1) Sức khỏe (1) Tam thức bậc 2 (1) Thi thử đại học (1) Thầy Lê Bá Trần Phương (1) Thầy giáo giỏi (1) Thể tích (1) Thể tích khối đa diện (1) Tiếp tuyến (1) Tony Buzan (1) Toán rời rạc (1) Trượt đại học (1) Véc tơ (1) WinEdt (1) phép nghịch đảo (1) Ôn thi tốt nghiệp (1) Đường tròn lượng giác (1) Đạo hàm (1) Đề thi 2008 (1) Đề thi 2009 (1) Đề thi 2010 (1) Đề thi 2011 (1) Đề thi 2012 (1) Đề thi cao đẳng (1) Đề thi theo chủ đề (1) Định lý hình học không gian (1) Định lý hình học phẳng (1)

Các bài đã đăng